Anne-Grete Haugen i Matvett gleder seg over at matsvinnet fortsatt er på vei ned i mat- og serveringsbransjen og at matindustrien nå også viser en betydelig reduksjon.

25 prosent reduksjon i matsvinnet fra mat- og serveringsbransjen

Oppdaterte kartleggingsresultater (2022) viser at matsvinnet i mat- og serveringsbransjen er redusert med 25 prosent målt i kg per innbygger fra 2015 til 2022. Dette er en bedring på ni prosent sammenlignet med 2015-2021 og betyr at bransjen er på god vei til å nå neste delmål i bransjeavtalen om 30 prosent reduksjon innen utløpet av 2025.

Det foreligger ikke en like omfattende kartleggingsrapport av matsvinnet i 2022 som for tidligere år, men i stedet korte oppsummeringer for de ulike sektorene i mat- og serveringsbransjen. En mer helhetlig rapportering vil foreligge ved neste hovedrapportering i 2025. Faktaarkene for hver sektor er utarbeidet av Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) på vegne av Matvett. Matsvinnet utgjorde totalt for alle sektorer i 2022:

  • 155 200 tonn
  • 0,45 millioner tonn CO2-ekvivalenter
  • Et økonomisk tap på ca. 6,9 milliarder kroner
  • –Det er gledelig å se at matsvinnet fortsatt er på vei ned i mat- og serveringsbransjen og at matindustrien som tidligere har ligget lengre bak delmålet på 30 % innen 2025 under bransjeavtalen, nå også viser en betydelig reduksjon. Vi ser mange gode eksempler på hardt arbeid, mer bevissthet og samarbeid i verdikjeden som viser seg å gi gode resultater. Fremover blir det spennende å se hvordan myndighetene velger å realisere anbefalingene til Matsvinnutvalget og deres 35 foreslåtte matsvinntiltak, sier Anne-Grete Haugen i Matvett.

Matindustrien har redusert matsvinnet i tonn med 20 prosent siden 2015, matsvinnet i 2022 er på 71 900 tonn. Klimaavtrykket er redusert med 20 prosent, mens det økonomiske tapet er redusert med 27 prosent. De største varegruppene målt i tonn er frossen frukt og grønt (28 prosent), drikkevarer (16 prosent ) og frisk frukt og grønt (14 prosent ), mens de minste varegruppene er egg, ost og diverse meierivarer.

Grossistleddet har redusert matsvinnet i tonn med 26 prosent. Klimaavtrykket er redusert med 12 prosent, mens det økonomiske tapet er redusert med 3 prosent. Den største varegruppen er frisk frukt og grønt (85 prosent), mens de minste varegruppene er egg, frossen mat og kjøtt.

Dagligvarehandelen har redusert matsvinnet i tonn med 33 prosent siden 2015, matsvinnet i 2022 er på 55 500 tonn. Klimaavtrykket er redusert med 42 prosent, mens det økonomiske tapet er redusert med 39 prosent. De største varegruppene er bakervarer og frisk frukt og grønt (begge 38 prosent), mens de minste varegruppene er egg, frossen mat og fisk.

Kiosk/bensin/service (KBS) har redusert matsvinnet med 36 prosent siden 2018. De største varegruppene er fersk ferdigmat (pølser, sandwich o.l.) samt bakervarer (boller o.l.) (hhv. 41 prosent og 37 prosent), mens de minste varegruppene er egg og meieri.

Serveringsbransjen har redusert matsvinnet i tonn med 13 prosent siden 2017, matsvinnet i 2022 er på 17 504 tonn med et estimert klimaavtrykk på 63 000 tonn CO2-ekvivalenter og et økonomisk tap på ca. 0,9 milliarder NOK. De største varegruppene i serveringsbransjen er blandingsretter, frukt og grønt samt brød og bakervarer.

Powered by Labrador CMS