Jan Erik Eikeland er direktør for forretningsutvikling i Cernova-konsernet som forbedret sitt resultat i fjerde kvartal 2023 sammenlignet med året før.

38 millioner bedre enn 2022

Felleskjøpet Agris resultater for fjerde kvartal er klare. Cernova, som er konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde EBITDA som er 38 millioner kroner bedre enn i 2022.

*Dette er EBITDA

EBITDA er en engelsk forkortelse for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, noe som på norsk kan oversettes med inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger.

Felleskjøpet Agris omsetning viser en nedgang i fjerde kvartal, sammenlignet med fjoråret. For året leverer konsernet en svak omsetningsvekst. Driftsresultat før avskriving (EBITDA*) økte til 190 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 178 millioner kroner samme periode i fjor. EBITDA for året ble på 823 millioner, det er en nedgang fra 916 millioner kroner året før. Året preges av en uvanlig dårlig vekstsesong, samt dyrtid og svekket norsk krone, heter det i deres rapport om fjerde kvartal.

Felleskjøpet Agris omsetning endte i fjerde kvartal på 5,3 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 126 millioner kroner, eller 2,3 prosent, sammenlignet med samme periode i 2022. Nedgangen kommer i hovedsak fra Landbruksområdet, og forklares med prisnedgang på mineralgjødsel og lavere kvantum solgt korn etter en svak kornhøst.

For året 2023 endte omsetningen på 20,5 milliarder kroner, en oppgang på 1,6 prosent målt mot 2022. Omsetningsveksten var i hovedsak kostnads- og inflasjonsdrevet og kom fra de fleste forretningsområdene.

Økte med 38 millioner

Cernova, konsernets mølle- og bakerivirksomhet, hadde god drift og leverer EBITDA som er 38 millioner kroner bedre enn fjoråret. Resultatforbedringene var grunnet god drift, bedre råvaremiks, lavere energikostnader og godt salg i bakeriutsalgene.

Powered by Labrador CMS