Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (AP).

Opplæringskontorene skal fortsatt kunne drive opplæring

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen
Utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knudsdatter Strand

Ap/Sp-regjeringen har store ambisjoner for å styrke fag- og yrkesopplæringa i Norge. Norge vil kunne mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035, og vi vet at en læreplass er avgjørende for at flere til slutt sitter igjen med et fagbrev i hånden. Opplæringskontorene har en viktig rolle i fagopplæringen, og de skal i fremtiden også ha en viktig rolle som samarbeidsorgan for lærebedrifter.

I den nye opplæringsloven som trer i kraft i høst, slås det fast at opplæringskontorene fortsatt kan være part i lærekontrakt og motta tilskudd på vegne av lærebedriften. Vi er glade for å være på lag med NHO og LO som ønsket seg en tydelig rolleavklaring mellom fylkeskommunen, lærebedrifter og opplæringskontor. Det vil bidra til å styrke norsk fag- og yrkesopplæring framover.

Nå utformes forskriftene til ny opplæringslov, og der vil regjeringen sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Forskriftsarbeid er omfattende, og det skal gjøres grundig, men det er ikke nødvendig at det skal være usikkerhet om hvorvidt opplæringskontor fortsatt skal kunne drive med opplæring eller ikke. Det slår vi helt klart fast allerede nå. Vi opplever at Høyre skaper unødvendig usikkerhet rundt opplæringskontorenes rolle, til tross for bred politisk enighet i Stortinget. Regjeringa sendte Utdanningsdirektoratets forslag til forskrifter ut på høring, og nå er tiden inne for politisk beslutning. Målet med den ferdige forskriften er at den skal være det vi trenger for å øke fullføring i videregående og styrke fag- og yrkesopplæringen.

La det ikke være noen tvil: Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det skal vi sikre at forskriften er tydelig på at man fortsatt kan gjøre.

Vi er glade for rekordmange elever har søkt seg til yrkesfag høsten 2024. Målet er at disse om få år har et fagbrev i hånda og en kompetanse arbeidslivet etterspør. Derfor bruker regjeringa 485 millioner kroner for at flere skal bli kvalifisert til en læreplass, og til arbeidet med å få flere læreplasser.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til å fortsette å stå på og jobbe for enda flere fagarbeidere i fremtiden!

Powered by Labrador CMS